Efkere’de Diğer Kiliseler

Last updated December 29, 2017

Surp Kevork ve Surp Sarkis

Surp Kevork (Aziz George) Kilisesi, Surp Stepanos’un kuzeybatısına bir dakikalık uzaklıkta bulunmaktadır. Burada kayanın içine inşaa edilmiş oldukça küçük bir kilise vardı. Burada, senede birkez, Surp Kevork gününde Kutsal Tapınma töreni düzenlenirdi. Surp Stepanos’tan çıkıp sağa doğru ilerlerken, eskiden bu küçük kiliseye giden bir kapının aşağıdaki vadiye inen merdivenin üst tarafında olduğu söylenmektedir. Alboyajian’a göre, bu “bölmeleri olan küçük bir baraka gibiydi. . . Dört tahtadan haç, üç tablo ve bir masa vardı. . . Her hafta, erkekler ve kadınlar oraya kutsal ziyarete giderlerdi.” 1718’de hazırlanmış bir yıllıkta bu küçük kiliseden bahsedilmektedir, ve daha önce buranın sakini olan birisiyle yaptığım bir görüşmede bu kilisenin 1920’li yıllarda var olduğunu yalnız kullanılmamakta olduğunu kaydetti. Her türlü bilgi veya fotoğraflarla destek olursanız minnettar olurum.

Surp Stepanos’un güneydoğusunda bulununan bir başka kilise de Aziz Sarkis kilisesidir, muhtemelen bu da kayanın içine inşaa edilmiş. Alboyajian’a göre “küçük bir masa, iki tablo ve dört tahtadan haç” vardı. Bunun dışında başka bilgi elimizde mevcut değildir.

1718’de hazırlanmış bir yıllıkta iki kiliseden daha bahsedilmektedir–Aziz Merecherios ve Aziz Theodore–başka bilgi elimizde mevcut değildir.

Efkere’de ayakta kalan bir yapı var ki bu Surp Kevork Kilisesinin harabeleri olabilir. Bir zamanlar köydeki kilise olan Surp Stepanos’in aşağı yukarı 20 metre kuzeybatısında bulunan bina köyün şimdiki sakinleri tarafından şapel (küçük kilise) olarak tarif edilmektedir (sağdaki fotoğrafta). Köyün bazı yaşlı Türk sakinleri 2002’de yapılan ropörtajda dinsel törenlerin bu binada Ermeni’ler tarafından düzenlendiğini hatırlıyorlar. Bu mekan hem Alboyajian tarif ettiği hem de köyün yerli yaşlı Ermeni’lerinden edindiğim bilgilere göre daha doğru. Bu binanın ayrıyetten incelenmelirdir. İlk iki fotoğraf S. Burhanettin Akbaş’a ait. Sayın Akbaş fotoğrafları vermek lütfunda bulundu. Üçüncü fotoğraf sanırım 2002 yılına ait ve Alboyajian’nın belirttiği gibi yapının dağın içine gömüldüğünü göstermektedir. Küçük kilise, sol taraftaki büyük kemeri olan yapı değil belki de yalnız yeraltında bulunan sağdaki binaydı. Üstteki eski fotoğraflarından biri olan son fotoğrafta söz konusu alan yeşil bir kutu içine alınmıştır.

Aşağıda bu kez gerçekten bir şapel olduğunu göstermektedir Eylül 2005 bu binanın iç fotoğraflar vardır.

Aziz Sarkis belki de kaya içine inşa başka bir küçük şapel, Surp Stepanos’un güneydoğu oldu. Alboyajian’ın göre, “küçük bir masa, iki resim, dört tahta haçlar.” Oldu Daha başka bilgiler bilinmektedir.