Efkere’nin Yakın Geçmişte Çekilen Fotoğrafları

Last updated December 29, 2017

Efkere ve çevresindeki kırların aşağıdaki fotoğrafları 1998’de çekilmişti. Birinci fotoğraf Surp Stepanos’un önünden, vadinin karşı tarafındaki tepeye, yani Batı Efkere’ye, bakarak çekilmişti. Bazı binaların temellerinden başka pek bir şey kalmamış. Doğu Efkere’de çekilen diğer fotoğraflar, köyün şimdiki durumu hakkında daha iyi bir fikir verir. Eski yapıların çoğu yıkılmış, kalanlar ise harabeye dönmüştür. Bununla birlikte bazı evler ve yapılar iyi bir halde olup ayakta durmakta ve hala oturulmaktadır.


Soldaki fotoğraf Mayıs 2002’de güneybatıdaki Plato’dan çekilmiş olup Doğu Efkere’nin bugünkü halini göstermektedir. Kubbesi olmayan Surp Stepanos fotoğrafın ortasının sağında görünmektedir. Sağdaki fotoğraf 1915 yılından önce, hemen hemen aynı yerden çekilmişti.

Sağdaki resimler Mayıs 2002’de Güneybatı Plato’sundan çekilmiş olup köyün görünüşünü ve muhtemelen Aziz Elia’nin harabelerini göstermektedir.

 

Güneybatı Platosu. Tepe yamacındaki çok sayıdaki yapılar “kumru yuvaları”dır. Ekinlere değerli gübre temin etmek amacıyla kumruların gelip yerleşmelerini sağlamak için bu yapıların altına yem ve su konulurdu. Tepenin zirvesinde eski bir binanın harabeleri bulunmaktadır. Kesinlik kazanmıs olmamakla birlikte, bunlar Surp Elia’nın bir kısmını teşkil etmekte olabilir. Ocak 2002, solda, Mayıs 2002, sağda.

Doğu Efkere, Ocak 2002. Birinci fotoğraf, 1. Dünya Savaşı öncesi döneme ait tipik bir meskeni göstermektedir. Bu ev Surp Stepanos’un yaklaşık 60 metre kuzeybatısında bulunmaktadır.

Batı Efkere, Ocak 2002. Bu binaların temellerinden başka pek bir şey kalmamış. Surp Garabed Manastırı bu tepenin tam arkasında bulunmaktadır. Bir zamanlar Batı Efkere’de bulunan bazı evlerden, Surp Garabed manastırına kadar ulaşan yer altı tünellerinin var olduğuna inanılmaktaydı. Fotoğrafın sol üst köşesinde, kumru yuvaları tekrar görülmektedir.

Haziran 2003:

Efkere, Aralik 2004. Ben anonim bana gönderilen Efkere’nin fotoğrafları aşağıdaki serisi, son derece minnettarım.