• HISTORY
 • WORSHIP
  • STEPANOS
   • EXTERIOR
   • APSE
   • MURALS
   • SANCTUARY
   • CORNERSTONE
  • MONASTERY
   • STUDENTS
  • OTHER
 • EDUCATION
 • RECENT
 • DOCUMENTS
 • CENSUS
 • GRATITUDE
 

Surp Stepanos Kilisesi - Apsit

Kilisenin apsitine bakan manzara, 1913 yılı civarında çekilmiş. Mary Sarajian'ın nezaketiyle sunulan ProjectSAVE Armenian Photographic Archives Derlemesi. Çok haçlı dizaynıyla özel yarı-kubbesinin bir odak noktası olduğu bellidir.

Eylül, 2001. Fotoğraf, Şeyda Güngör Açıkgöz'ün müsadesiyle sunulmaktadır.

 

Yarı kubbenin fotoğrafları - Haziran 2003.

Aşağıda bulunan fotoğrafların hepsi Haziran 2003'te çekilmiştir ve apsitin detaylarını göstermektedir. İlk fotoğrafta ibadethanenin kapılarından biri görülmektedir. Aşağıdaki fotoğrafların 3'ü, ibadethanenin merkezinden sola yakın bir perspektifle çekilmiştir. 4. fotoğrafta da sunağın araksındaki rahipler ve kilise görevlileri için yapılan odaya açılan kapı görülmektedir. Son iki fotoğraf, merkezden sağa yakın bir perspetifle çekilmiştir.

Yukarıdaki fotoğraflarda iki giriş görülmektedir. Buradan birbirine bağlı olan ve apsitin arkasında bulunan iki odaya gidilir. Şeyda Güngör Açıkgöz tarafından 2002 yılında yapılan mimari planların sol üst tarafı görülmektedir (bkz. sağdaki resim)Muhtemelen rahiplerle kilise görevlilerinin ayinlere hazırlık yapmaları için kullanılırdı. Aşağıdaki fotoğraflarda bu odalar görülmektedir (Haziran 2003).

Bu odalardaki tuğlaların üzerine işlenmiş bazı resimler oldukça dikkat çekicidir. Bazıları makası ve bazıları da malayı temsil ediyor gibi görünmektedir. Bunları tarihlendirmek zor ancak kilisenin 1871'de yeniden inşa edilmesinden önce yapılmış olmaları güçlü bir ihtimal.

Questions or Comments? Email Dr. Jonathan Varjabedian.