• HISTORY
 • WORSHIP
  • STEPANOS
   • EXTERIOR
   • APSE
   • MURALS
   • SANCTUARY
   • CORNERSTONE
  • MONASTERY
   • STUDENTS
  • OTHER
 • EDUCATION
 • RECENT
 • DOCUMENTS
 • CENSUS
 • GRATITUDE
 

Köye Ait Belgeler

1912-1915

Posta Damgaları. Aşağıdaki Efkere postanesi damgalarının hepsinin tarihleri 1912-1915 arasındadır.

     
     
     

1913

Aşağıdaki belge, 1913'te Akabyan Kız Okulu için hazırlanan bir kitapçıktır.

     
       

YUKARIDAKİ BELGENİN ÇEVİRİSİ

Mukavele
Hefkara (Cesaria) Kız Okulu Eğitim Derneği
1913, New York'ta Kurulmuştur
Gochnag Yayınevi
New York, 1913

Önsöz: Okulların önemi hakkında uzun söylevler ve konuşmaların gereksiz olduğu kanısındayız, çünkü her gün güçlü ülkelerin kendi büyüklüğünü, kendi okulları ve fen bilimlerindeki ilerleme seviyesi ile ölçtüklerini görüyoruz. Çünkü ekonomik, ahlaki ya da fiziksel olsun, bütün güçleri Okullar'dan kaynaklanmaktadır.

İnsanlığın yaşam şartları eskisine benzememektir. Bu şartlar büyük bir değişime uğramıştır. Sağlık, ziraat, sanat ve mühendislik alanlarında rahat ve kârlı araçlar yaratılmıştır. Büyük ve nüfusu yüksek olup ta bugün bu ilerlemeler hakkında bilgisiz ya da bu bilgilerden uzaklaşmış olan bütün ülkelerin kaderi zayıflamak ve bir gün yok olmaktır. İnsanlığın duyguları, bir ırkın ya da daha önce tanınmış hakların yok olmasını kaldıramaz. Hayatta kalmak için başlıca dürtü güçtür--Güç, hakları tanımlar ve o Güç Bilgiden kaynaklanır--yani Okuldan.

Ermeni kardeşlerim, kendimize sahip çıkma isteğimiz varsa, hayatta kalmak istiyorsak, büyük ülklelerden daha büyük fedakarlıklarda bulunmak zorundayız. Zayıflığımızı gözönüne alırsak, Bilgiye olan ihtiyacımızın ne kadar büyük olduğunu görebiliriz. İki evi olan her Ermeni köyünün kendi okulu olmalıdır. Bu, varlığımızın kaynağıdır, kendimizi koruyabilmemiz buna bağlıdır ve gelecekte Büyüklüğümüzün silahı olacaktır.

Çok-uluslu Osmanlı Devleti içinde, Okullarımızın sağladığı ilerleme ve faydalar aracılığıyla, ulusumuzun gücünü ve büyüklüğünü hissettireceğiz. Okulumuzun gelişmesiyle, terazinin kefesine, aldığımız ve alacağımız hakları koyacağız. Bu şekilde, bu ilerlemeyi ancak görevlerimizi yerine getirerek yakalayabileceğiz; görevlerimiz de şunlardır: Daha az bencil, daha az açgözlü yaşamak. Basit olarak: Anca beraber kanca beraber.

Biz, Efkere (Cesaria) Kız Okulu Eğitim Derneği'nin kurucuları ve üyeleri olarak, Ulusumuzun ve Köyümüzün büyüklüğü konusunda gayretli olarak, Okul'un yararlarını yakından inceledik ve 1913 yılından başlayarak, tek yürek ve tek can ile ulusumuzu geliştiren bu kuruluşu ilerlettik ve hiç bir zorluk önünde yılmadık.

Bu satırları okuyan dürüst topluluğa ve özellikle Cesaria'daki vatandaşlarımıza sesleniyoruz: Gelin, Okul ve Bilgiyle, ulusumuzun büyüklüğü ve kendini koruması için yenilmezlik kalkanını kaldırın.

Bu nedenle, yaşasın Hefkara Kız Okulu!

Ermeni eğitimi her zaman var olsun.

Madde 1: Derneğimizin ismi Hefkara (Cesaria) Kız Okulu Eğitim Derneği'dir.

Madde 2: Derneğimizin amacı, Hefkara'nın eğitimi konusunda yardımcı olmak; özellikle Akabya Kız Okulu'nu korumaktır.

Madde 3: Maddi ihtiyaçları karşılayan araçlar şunlardır: üyelik ücretleri, bağışlar, gösteriler, Ermeni ve yabancı bireylerden gelen bağışların yanında mülki gelirler.

Madde 5: Yönetim, Derneği, Mukavele'ye göre işletebilir.

Madde 6: Yönetim, genel üyelerin 1 Eylül'de yapılacak toplantıdaki oylamanın çoğunluğuna göre atanır. Önceki yönetim tekrar atanabilir.

Madde 7: Genel üye meclisi de, özel bir komisyon aracılığıyla, dört tane uygun aday listesi hazırlayabilir, ayrıca oylamayı bir kaç güne kadar erteleyebilir; bu meclis de ayrıca bir hesap verme komisyonu seçebilir; bu komisyon önceki yönetimin hesaplarını kontrol edip doğruladıktan sonra kayıtları yeni yönetime vererek buna göre bir rapor hazırlayıp bu raporu genel üyeler meclisine sunar.

Madde 8: Yönetim beş bireyden oluşacaktır--Başkan, Sekreter, Veznedar, Tahsildar ve Danışman.

Madde 9: Başkan, kurul ve genel üye toplantıları üzerinde başkanlık eder; Sekreter ile birlikte kabineyi oluşturup bütün belgeleri hazırlar.

Madde 10: Sekreter raporları hazırlar, kayıt defterini ve toplantı kayıtlarını tutar. Toplantı kayıtları, bir sonraki toplantıda onaylanmadan önce resmi olarak kabul edilmez.

Madde 11: Yönetim kurulu, kendi içinde Başkan, Sekreter ve Veznedarı seçer. Veznedar gelen parayı alır ve, Sekreter ile birlikte, makbuzlara imza atar ve ayrı bir hesap defteri tutar. Hesapları her 3 ayda bir sunmakla yükümlüdür. Yönetim, miktarı 25 doları aşan bütün paraları yerel, güvenli, Derneğin resmi onayı olan bir bankaya yatıracaktır.

Madde 12: Tahsildar'ın görevi, düzenli olarak ücretleri toplamak, makbuzları vermek ve makbuz alarak bunları Veznedar'a vermektir. Kendisinde kalan 5 dolar için 25 dolar teminat vermekle yükümlüdür.

Madde 13: Manevi veya maddi olarak Derneğin varlığını tehdit eden herhangi bir suç işleyen görevli veya normal üye, tabi olduğu resmi makam tarafından cezalandırılacaktır ve gerekirse bir genel kongre toplantısı yapılarak kendisi hakkında bir karar verilecektir. Bir üye istifa ederse veya ihraç edilirse, onun verdiği ücretlerin iade edilmesini isteme hakkı yoktur.

Madde 14: Bir görevli ayrılırsa, aday listesinde en çok oy alan diğer birey seçilir.

Madde 15: Bir görevli uygun bir sebep olmadan art arda üç toplantıya katılmazsa, istifa etmiş sayılır.

Madde 16: Her üç ayda bir, yönetim dönem hesaplarını vermek için bir toplantı düzenlemekle yükümlüdür. Yeterli sayıda üye toplanmazsa, o toplantı açılmaz.

Madde 17: Her Ermeni 50 sent giriş ücreti ve 25 sent aylık ücret ödeyerek üye olabilir. Ücret ve giriş işleri, Amerika'nın dışında olan bölgelerin yerel şartlarına göre halledilecektir.

Madde 18: Uygun bir sebep olmadan ücretlerini vermeyen üyeler oy verme haklarını kaybederler.

Madde 19: Yıl içinde, üç ayda bir kongre toplanacak, ayrıca, beş üye tarafından imzalanan bir dilekçe sunulursa, kongre yine toplanabilecek. Genel kongre toplantıları sadece çok önemli nedenler için ertelenebilir; yeterli çoğunluğu oluşturmayan toplantılar geçersiz sayılır.

Madde 20: Bir üye, toplantıya katılmıyorsa oy verme hakkını kaybeder, ama Başkan aracılığıyla toplantıya öneriler ve teklifler verebilir.

Madde 21: Üye sayısı beşten aşağı düşerse ve bir yıl içerisinde artmazsa, Dernek feshedilmiş sayılacak.

Madde 22: Dernek feshedilmiş sayıldığı takdirde, sahip olduğu mal varlığını Köyün Belediyesi'ne teslim edecek, iki sene içinde tekrar oluşacak olursa, sahip olduğu malvarlığını geri alıp mukaveleye göre işlemeye devam edecektir. Derneğin kendisi sağlamasa da, Derneğin oluşturduğu kuruluşların devamı sağlanmış kabul edilecektir. Piskoposluk, bu kuruluşları kendi mukavelelerine göre idare etmekle yükümlüdür.

Madde 23: Madde 1, 2, 4 ve 22 hariç, bu mukavele her üç yılda bir değiştirilebilir.

Madde 24: Toplantının sırası şu şekilde: A. Açılış. B. Önceki toplantının kayıtlarının okunması ve onaylanması. C. Yazışma. D. Bilgi. E. Yetkililerin Seçilmesi. F. Komisyon raporları. G. Tamamlanmamış Konular. H. Yeni konular, tavsiyeler ve öneriler. I. Kapanış.

Sağ, bir antetli için "Hefkara Eğitim Derneği -- Kız Okulu için" Antetli, yukarıdaki kitapçık gibi, "New York" işaretlenir. Birinci Dünya Savaşını izleyen yıllarda, özellikle New York ve Detroit Amerika Birleşik Devletleri'nde, bu Efkeretzis, bu köyün bellek ve tarih korumak için sorumlu olacaktır. Avedis Sarajian Koleksiyonu Bu antetli nezaket.

1930

Efkere Eduacational Birliği Ermeni Genel Hayri Birliği bir mektup. Avedis Sarajian Koleksiyonu izniyle.

çeviri:

18 Şubat 1930

Efkere Eğitim Birliği [içinde] Saygıdeğer İdaresi

Sayın Baylar,

Biz Suriye'den göçmen davasına, sayesinde, 50 dolar bağış aldı. Kapalı makbuz bulabilirsiniz.

Biz Eğitim Birliği Suriye bizim talihsiz kardeşlerimizin yardımına koştu olduğunu mutluyuz. Sadece diğer Birlikleri ve Şirketler tür örneği takip isterseniz. Sizi milletimiz için çabaları başarılar diliyorum.

Ben senin saygıyla, kalır,

Kr. H. Kalousdian
idari Sekreter

1935

Bu durdurdu beri uzun kızlar okul var olmasına rağmen, dernek başlangıçta oluşturulduğu için isim tuttu, bu ilginç 1935 den Hefkara (Caesaria) Kızlar Okulu Eğitim Derneği bir toplantı tutanakları. Memurları oluşuyordu: Avedis Sarajian, Başkan; Hagop Nergizian, Sayman; Dadour Papazian, Sekreter; Paroug Sinamian, Kollektör; ve Mardiros Touvalayan, Kollektör. Avedis Sarajian Koleksiyonu izniyle

1936

Diasporada farklı bir kimlik korurken, Efkeretzis da sıklıkla sosyal fonksiyonları ve diğer nedenlerle Kayseri / Caesarea bölgedeki diğer köyler ve kasabalar gelen yerlilerle birlikte katıldı. Sağa (Avedis Sarajian Collection nezaket) belge bir fırsat gibi bir örnektir. Aşağıdaki gibi çevirir:

Görülmemiş All-Sezaryen Konser Top.

bir girişim
Cesaria İmar Birliği
Fennesse ve Roubinian Araştırma Şirketi
Everek Yurttaşlık Birliği
Efkere Eğitim Birliği
gerçekleşecek olan
Öğleden sonra at May 3, 1936 Pazar, 2
PARK PALACE
110. Sokak'ta 5th Avenue, New York
Giriş - 50 sent
Detaylar takip edecek

1937

İlk önce Kahire'de 1937'te yayımlanmış olan aşağıdaki harita Kayseri'nin çevresindeki köylerin birçoğunu göstermektedir. Kayseri, altı kırmızı çizgili olan yerdir. Kuzeydoğuda, Efkere'nin çevresinde kırmızı bir kutu var. İlgi çeken başka önemli köyler arasında Moonjoosoon (altı mor çizgili), Tomarza ( altı sarı çizgili), Everek ve Fennesse (altı yeşil çizgili) ve Talas (altı mavi çizgili) bulunmaktadır. İkinci harita Caesarea (Kayseri)'nin çevresindeki bölgeyi gösterir; önemli şehirler ve köylerin isimleri çevrilmiştir.

Questions or Comments? Email Dr. Jonathan Varjabedian.